Welkom

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.

Live meeluisteren »

Agenda

23-10-2016
10.00 uur Ds. C. Harinck en 16.30 uur leesdienst
26-10-2016
19.30 Reformatieherdenking Ds. M. Klaassen

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden.

Dagelijks woord

Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. -- 1 Tessalonicenzen 5:16-18