Welkom

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.

Live meeluisteren »

Agenda

22-01-2017
10:00 uur leesdienst en 15:00 uur Ds C.J. Meeuwse
29-01-2017
10:00 uur leesdienst en 15:00 uur Ds D.W. Tuinier

Activiteiten

18-01-2017
Besturenoverleg
15-03-2017
Ledenvergadering

Dagelijks woord

De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. -- Jesaja 55:7