Welkom

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.

Live meeluisteren »

Agenda

25-03-2018
10:00 uur leesdienst en 15:30 uur ds A.J. de Waard
30-03-2018
16:30 uur ds D.W. Tuinier Goede Vrijdag

Activiteiten

28-03-2018
Ledenvergadering
10-04-2018
9.00 uur Vrouwenmorgen met Corina Schipaanboord

Dagelijks woord

En zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve. En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en spreidden ze op den weg. En die voorging...