Welkom

Hartelijk welkom op onze website. We willen u graag laten kennismaken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op deze website.

In het kort geven we ook de belangrijkste punten van wat we geloven aan. De basis hiervan is de Bijbel: het Woord van God. Een samenvatting van de bijbelse geloofsleer is te vinden in onze oude belijdenisgeschriften.

Live meeluisteren »

Agenda

26-02-2017
10:00 uur ds C.J. Meeuse en 15:00 uur ds D.W. Tuinier (voorber. H.A.)
05-03-2017
10:00 uur (H.A.) en 15:00 uur Ds D.W. Tuinier

Activiteiten

01-03-2017
Gemeenteavond
15-03-2017
Ledenvergadering

Dagelijks woord

De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit...